H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

De 10 - 80 - 10 regel

De 10 - 80 - 10 regel geldt voor elke organisatie of groep, die enige omvang (bv. groter dan 5, 6 personen) en ouderdom (bv. 4, 5 jaren oud) heeft.

De regel bepaalt dat elke groep kan onderverdeeld worden in 3 groepen:

  • tegenstanders: 10 % van de groep zijn 'wringers', echte tegenstanders die over alles en iedereen een negatief en destructief oordeel hebben. (Ander woord is CAVE-people: citizens against virtually everything ...).

  • gouden kerels/vrouwen: 10 % van de groep zijn voortrekkers, echte medewerkers die het ondernemen, meedenken, initiatief nemen in zich hebben.

  • goede jongens en meisjes: 80 % van de groep zijn goede, betrouwbare, lieve mensen.


Als leider, coach of baas moet u zich absoluut niet richten op de tegenstanders (alhoewel zij u daar regelmatig zelf wel zullen toe dwingen). Als baas moet u vooral erop richten dat de gouden kerels/vrouwen de ruimte en aansporing krijgen om te blijven doorgaan. En tevens moet u de grote groep van goede, betrouwbare mensen het signaal geven dat ze (i) goed zijn, (ii) naar het niveau van goud kunnen groeien, en (iii) aangeven dat het statuut van goud echt iets betekent in de organisatie.

Dat gouden kerels/ vrouwen echt iets betekenen moet een onderdeel zijn van uw belonings-politiek, maar ook van uw promotiebeleid, van opdrachten ...

Let wel dat er tussen gouden kerels/vrouwen en goede mensen geen kloof mag komen (zoals het in nogal wat bedrijven is als men over high potentials spreekt als een apart ras van mensen of supermensen.) Het moet voor beide groepen duidelijk zijn dat het teamwerk elke keer weer zwaarder doorweegt dan het individuele resultaat.

Een test op het statuut van gouden kerel/vrouw is trouwens erg simpel: de groep van goede mensen moet heel duidelijk aanvoelen dat er een gouden kerel/vrouw voor hen staat. Het is opmerkelijk hoe een groep dit kan en zal bevestigen. Personen waar de erkenning vanuit de grote groep beperkt of erg controversieel is (let op de groep van tegenstrevers, die niets anders doen dan wisselende en tegenstrijdige signalen uitzenden!), hebben waarschijnlijk het niveau van goud nog niet bereikt.


Kan je iets doen aan de groep van tegenstanders?

Ik vrees dat er als leider weinig aan te doen is. Waarschijnlijk kan je wel de groep beperken en misschien is het dan niet 10 % maar enkele %. Maar het lijkt een natuurlijk proces.

Hoe ontstaat het?

Elke organisatie bestaat uit mensen en mensen maken fouten. Soms worden door die fouten mensen binnen de organisatie echt gekwetst in hun eigenbeeld. Zo krijgt ge tegenstanders. Meer nog, soms zijn het geen fouten van de eigen organisatie, maar gewoon dingen die in de prive-sfeer of in de maatschappij gebeurd zijn, die maken dat mensen zich als tegenstander gaan profileren.

Met heel veel inspanning kunt ge deze tegenstanders misschien temperen. Maar vooraleer ge daar aan begint, moet ge zeker zijn dat de gouden kerels/vrouwen en de goede jongens en meisjes hun onontbeerlijke aandacht hebben gekregen. Want ga er vanuit dat elke aandacht die een tegenstander krijgt, een stuk verwaarlozing is voor de andere groepen.

PM: bedenk ook steeds dat tegenstanders of CAVE-people wel komen uit de groep 'goede of gouden'. Zij zijn gevormd tot wat ze zijn in het bedrijf!info@leanschmitz.be
Laatste wijziging Februari 2 2015