H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

 

Lean mentoring

1. Doel

Expertise rond Lean Denken en Lean Doen via sleutelfiguren binnen de organisatie binnen berengen. Hierdoor krijgt het veranderproces (en Lean is een gestructureerd veranderproces) binnen de organisatie een essentieel draagvlak.

2. Voor wie is het bedoeld?

Deze begeleiding richt zich tot iedereen, die concreet bezig is met het verbeterproces binnen het bedrijf. Dat kan in een lijnfunctie zijn of in staffunctie. Belangrijk is dat je al ervaring hebt met de problemen rond implementatie. Daardoor kunnen we binnen het mentorgebeuren echt uw vragen aanpakken en blijft het niet een theoretisch gebeuren.

3. Methode

Om te starten zal er een diepgaand gesprek (gedurende 3 tot 4 halve dagen) gevoerd worden, samen met een uitgebreide rondgang in uw bedrijf of uw werkomgeving. Hieruit worden uw objectieven, problemen, wensen gedistilleerd zodat een werkprogramma voor de volgende 12 maanden kan vastgelegd worden.

Gedurende 12 maanden kan U dan elke vraag kwijt via email of telefoon. Niet alleen zal u antwoorden krijgen, maar u zal ook door vragen, suggesties, opmerkingen … uitgedaagd worden om verder te groeien. U krijgt een sparring partner, die deelneemt aan de voorbereiding van de match!

Elke maand komen we een halve dag samen in uw bedrijf om met elkaar af te stemmen onder vier ogen, maar ook om de 'de werkelijkheid' te gaan opzoeken.

4. Wat vraagt het van U?

Natuurlijk moet u enkele halve dagen vrijmaken, als start.

Daarna wordt er verwacht dat u initiatief blijft nemen om vragen te stellen, om bij te leren, om resultaten te halen … met behulp van uw groeiende kennis in Lean Denken. Dit gebeurt - samen met uw sparring partner - door de communicatie, die via telefoon en vooral email door u wordt opgestart.

Daarbij zal ik als uw sparring partner er ook over waken dat u voldoende initiatief blijft nemen. Op gezette tijdstippen zal u lastig gevallen worden door suggesties, opmerkingen, vragen … te stellen.

5. Resultaten

Het is onze uitdaging om theorie en praktijk zo samen te brengen dat:

  • U onmiddellijk resultaat boekt (en er geld verdiend wordt), en
  • U leert zelfstandig te werken met Lean, zodat U nadien zelfstandig dingen kan toepassen en uitbreiden.

U zal een versnelde groeicurve doorlopen.

Interesse?

Vraag via e-mail een vrijblijvend en kosteloos gesprek aan. Wij nemen met u contact op voor een geschikte datum en samen kijken we dan of het kan klikken. Want dit blijft tenslotte de basis: contact tussen mensen.
 

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging 29 april 2020