H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

 

Lean en Mensen

Mensen in een Lean omgeving: een zeer uitdagend onderwerp. Want het draait altijd weer om mensen. Geen enkel proces is zo complex en onvoorspelbaar als de relatie en interactie tussen mensen.

Dus logisch dat elke strategie of bedrijfsplan een duidelijk antwoord moet geven hoe het met eigen mensen en partners-leveranciers wil omgaan.

  • De slogan binnen Toyota is 'Build people, then cars'.

  • In het 4 P model (Philosophy-Process-People+Partners-Problemsolving) wordt gesproken over 'Respect-Uitdaging-Groei'.

  • Ik gebruik het model van HardWerken-SlimWerken-TesamenWerken om relaties tussen mensen te verwoorden.


In Lean wordt de relatie mens - bedrijf vervat in de begrippen Respect - Develop - Challenge .

  • Het begrip respect is meer dan wat lieve woorden aan het eind van het jaar. Het begint met de samenwerking tussen bedrijf en werknemer. Die moet in een duidelijke win-win conensus opgebouwd worden. Hier is veel en continu werk aan de winkel.
    Zonder begrip voor elkaar is samenwerken niet mogelijk. Daarom moet duidelijk omschreven en begrepen worden wat de verwachtingen zijn!
    Als je goed uitgesproken hebt wat je elk wil bereiken, kan je samen naar een resultaat toewerken. Respect voor elkaar is niet mogelijk zonder elkaar te begrijpen en te steunen.

  • Het begrip Develop gaat erg ver. Het gaat wel degelijk om technische en persoonlijke elementen. Men kan geen vakman zijn zonder techniek, maar ook niet zonder een persoonlijkheid die ten volle is uitgegroeid. Het betekent ook dat men geen Lean kan bedrijven zonder heel erg , heel veel, heel intensief, heel … met de eigen mensen bezig te zijn.

  • Het begrip Challenge zorgt ervoor dat je je mensen niet gaat pamperen. Je kan niet trainen binnen de comfortzone. Het trainingsgebeid ligt daar nu eenmaal buiten. Het is de balans van respect x develop x challenge die maken dat we samen beter worden, inclusief in ons vak.

Onthoud dus steeds: Respect x Develop x Challenge .


Hieronder nog een reeks van artikels die deze begrippen en de consequenties ervan uitwerken.

 

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging 2 november 2019