H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

 

Lean Denken

Lean is een strategie.
Een strategie toepassen betekent: goed doordacht te werk gaan om een doel te bereiken .
Een Lean Strategie toepassen is dus ook denken op een Lean manier.


Wat maakt dat je lean denkt?Kern van Lean


  1. Lean is volledig gericht op het scheppen van waarde voor de eindklant. Men moet dus zowel heel goed de eindklant kennen als de waarde, die het product of de dienst voor de klant heeft.

  2. Eenmaal het begrip waarde vastgelegd, kunnen de interne (en ook de betrokken externe) activiteiten gedefinieerd worden. Hier wordt ook het begrip waarde versus verspilling bepaald. Elke activiteit zal duidelijk uit heel veel vermijdbare en niet vermijdbare verspilling bestaan en slechts deels uit waarde!

  3. Activiteiten zijn ondergeschikt aan processen en deelprocessen. Een proces is hier een reeks van activiteiten die door onderlinge afstemming tot een waarde-kenmerk voor de klant leiden. Ook hier komen dan duidelijke vormen van verspilling naar voren. Door de waarde brengende activiteiten aan elkaar te koppelen (en dus niet de activiteiten die niet op waarde schepping zijn gebaseerd) schept men de flow!

  4. Een stapje verder is dan de flow van activiteiten en processen ook volledig te laten lopen op basis van de klantvraag.

  5. Het beeld van waarde scheppende activiteiten die als een proces aan elkaar geschakeld worden en pas actief worden als de klant het wil, legt zowel de droom vast (hoe het zou kunnen zijn als alles perfect is) als de kloof die ons nog scheidt vanuit de huidige situatie. Lean denken is gebaseerd op het heel diepmenselijke besef dat mensen niet perfect zijn en fouten maken. In plaats van een perfect proces theoretisch uit te denken zal men elke dag, elke week, elke maand,elk jaar stappen blijven zetten om de dingen beter te maken. Dit is het geheime wapen van Lean: continu verbeteren in het besef dat beter best altijd verslaat als men de verbetermolen kan laten draaien.


Van Lean Denken naar Lean Strategie

Gebaseerd op dit fundamentele denken over de klant en onszelf, moet nu een strategie en een manier van handelen binnen het bedrijf worden ontwikkeld. Deze gedragsregels, deze manier van denken en van handelen noemen we Lean Strategie.

Deze Lean Strategie wordt algemeen omschreven in 14 managementprincipes die kunnen samengevoegd worden onder 4 hoofdstukken, het 4P model.


Lean Managementtechnieken


Zoals alles in Lean, moet dit alles niet letterlijk over genomen worden. Elk bedrijf zal zijn accenten, zijn gewichten, zijn wereld mee moeten laten gelden om zijn eigen Lean weg én management te bepalen.

Maar de studie van deze 14 principes in het 4P model, zal elk bedrijf wel helpen om de eigen bedrijfsvoering onder de loep te nemen en aan te zetten tot continu verbeteren.

Daarom is het onmogelijk om een Lean manager te zijn zonder 'The Toyota Way. 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, Jeffrey K. Liker, McGraw-Hill, 2004, ISBN 0-07-139231-9' door en door te kennen.
 

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging 26 augustus 2019