H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

Kaizen Teian of De Wandelende Ideeënbus.

De Wandelende Ideeënbus is geen ideeënbus.

Het doel is niet geld proberen te maken door suggesties en ideeën van werknemers te realiseren. Dit is maar een prettig neveneffect.

De doelstellingen op een eerste niveau zijn: Kern van Wandelende Ideeënbus

 • de relatie tussen de werknemer en zijn eerste-lijns-verantwoordelijke: samen zullen ze gericht bezig zijn
  • met voorstellen te bekijken in functie van de bedrijfsdoelstellingen
  • met het uitprobreren en evalueren van voorstellen
  • met het invoeren van de definitieve oplossing

 • plezier in het werk. Door inspraak te krijgen op het eigen werk en door samen iets te doen, zal de dagdagelijkse sleur doorbroken worden. Door het spel gaat men creatiever en actiever in het werk staan.

 • bereidheid tot veranderen en verbeteren. Omdat men in het eigen werk-leven ervaart dat veranderen en verbeteren een goed gevoel geeft, zal men ook sterker worden in verbeteren en veranderen.

Na deze eerste laag is er nog een tweede niveau van doelstellingen.

Achter elk 1ste lijnsdoelstelling zit ook een tweedelaags doelstelling: Kern van Wandelende Ideeënbus

 • coaching van eerste-lijns-verantwoordelijke door zijn directe chef.
  De eerste-lijns-verantwoordelijke zal ook nauwer contact nodig hebben met zijn directe chef. Deze zal 'zijn' eerste-lijns-verantwoordelijke coachen in het beoordelen van ideeën en in het leren op te volgen en uit te voeren

 • het plezier in het werk zal algemeen de motivatie versterken.
  Dalend absenteisme, versterkte loyaliteit, een betere retentie zijn hiervan het direct gevolg.

 • het bedrijfsplan
  De doelstellingen zijn nu gemakkelijker om tot op de werkvloer te krijgen. Hierdoor krijgt het bedrijf een sterke focus.

Verdere tips vindt u in:

We zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen met Kaizen Teian. Opmerkingen of vragen zijn van harte welkom via deze email

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging Februari 2 2015