H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

Gemba walk

Managers, staf, leidinggevenden worden verwacht frequent op de vloer te gaan. Go to Gemba! Maar wat moet ik op de vloer doen?

Over het weer, de voetbal of de kinderen praten? Een sociaal gebeuren ervan maken? Van operators op de vloer wordt verwacht dat ze werken en niet lanterfanten. Kun je dan met je handen in je zakken op de werkvloer slenteren en overal een klapje doen terwijl iedereen daar aangesproken wordt als men eens niets doet? Lijkt niet echt respectvol tegenover die mensen én tegen de eerstelijnsleidinggevenden, die continu hun operators (moeten) bijsturen als het tempo zakt. Een Gemba-wandeling is dus geen sociale ronde door het bedrijf.

Hoe een Gemba-wandeling laten renderen?

Een Gemba-wandeling is opgebouwd uit drie basisstappen:

  • Ga ter plaatse (Gemba)
  • Observeer de echte dingen (Genbutsu)
  • Zoek naar de echte feiten (Genjitsu)

Voorbeeldje

Gemba: U doet sinds geruime tijd een vaste ronde door de afdeling, waarbij u zichzelf elke keer een ander aandachtspunt oplegt.

Genbutsu: Het valt u nu op dat er op een werkpost materiaal ligt dat niet in gebruik is bij de lopende productie.

Genjitsu: Volgens de operator zijn dit nog restmaterialen van de vorige productieserie. Die worden op de werkpost bijgehouden omdat die bepaalde producten regelmatig terugkeren. U gaat ook kijken bij andere werkposten en vindt daar hetzelfde: wat restmaterialen die even apart gehouden worden. Heel wat van die materialen horen niet bij hetzelfde product en heel wat materialen zijn stoffig en vuil. Bij verdere navraag blijkt dat er eigenlijk geen regeling is om die laatste restantjes van een productieserie (zeker als de verpakking aangebroken is en niet meer volledig) te recupereren. Operators proberen elk voor zich en elk met eigen inzet dit op te vangen.

U hebt dus weer werk om dingen beter te (laten) regelen.

Voorbeeldje

Gemba: U doet sinds geruime tijd een vaste ronde door het bedrijf, waarbij ook de kantoren van de verschillende afdelingen deel vanuit maken. Een bediende van een afdelingskantoor spreekt u aan dat hij zoveel tijd verliest met input van productiedata in het IT-systeem.

Genbutsu: U kent het systeem eigenlijk onvoldoende op dit niveau. De medewerker geeft u wat uitleg. Op uw verdere ronden en ook de volgende dagen gaat u hier tijdens de gembaronde verder op in.

Genjitsu: De input lijkt inderdaad erg tijdrovend; vooral het lange wachten op het overgaan van het ene menuscherm naar het andere is opvallend. Het valt ook op dat tussen de verschillende kantoren de wachttijden beduidend verschillen.

Daarbij komt ook nog dat de eerste betrokken medewerker niet goed kan uitleggen waarom de bewuste input eigenlijk nodig is of wie er iets meedoet. En bij navraag bij anderen die de input in andere afdelingen verzorgen, krijgt u even onduidelijke antwoorden. Het is voor u duidelijk dat er hier zeker wat moet gebeuren. U bent ervan overtuigd dat de betrokkenen het probleem niet zelf kunnen oplossen en dat ze hulp nodig hebben van anderen, die wel bereid moeten zijn om het probleem echt te zien. U hebt dus weer werk om dingen beter te (laten) regelen.


Wat is te leren van deze voorbeeldjes

  • Gemba-wandelingen moeten frequent en herkenbaar gebeuren: het moet zowel voor u als voor alle betrokkenen herkenbaar zijn wanneer u daar voorbij komt en waarom. Zo maakt u zelf de drempel om aangesproken te worden voor de juiste onderwerpen gemakkelijk.
  • Zulke rondes moeten ook herkenbaar iets opbrengen voor het bedrijf en de betrokkenen.
  • Elk probleem dat u ziet, hebt u gezien: met andere woorden, u kan er niet in stilte langs lopen en doen of u het niet weet. Want dat betekent dat iedereen er mag langs lopen.
  • Elk probleem dat u ziet moet aangepakt worden. Maar het betekent niet dat u dat moet zijn.

Verdere tips vindt u in Gemba-walk PDFWe zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen met de Gemba-walk. Opmerkingen of vragen zijn van harte welkom via deze email

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging Februari 2 2015