H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

Discipline vanuit een Lean perspectief

Een bedrijf heeft nood aan een cultuur waar instructies gevolgd worden. Dat geldt zelfs voor de meest innovatieve en creatieve onderneming. We moeten goed zijn in wat we doen, en daarvoor is het noodzakelijk om te doen wat moet gedaan worden. Doen wat moet gedaan worden: klinkt niet altijd positief en zou wel eens slecht begrepen kunnen worden. Daarom moeten we de volledige cyclus goed voor ogen hebben.

Doen wat moet gedaan worden: dat is dus discipline. En er is geen discipline zonder voldoende en tijdige controle. Een lean organisatie vraagt daarom ook een uitgewerkte lijnorganisatie waarbij iedereen gevolgd wordt.

De discipline cyclus

Deze opvolging is niet alleen controle, maar minstens evenzeer hulp en ondersteuning door de directe chef. Want begeleiding en daarbij vastgestelde nood aan opleiding en training is een basistaak van de leidinggevende.

Door deze mix van discipline, controle,begeleiding en training tussen leiding en medewerkers ontstaat een diepverankerd samenwerken of teamverband. Hierdoor en alleen hierdoor is continu verbeteren mogelijk.

Indien u lean wil werken, dan moet u deze cyclus volledig meester zijn en uitwerken in uw organisatie.

Verdere tips vindt u in Discipline ja, maar … (pdf)

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging Februari 2 2015