H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

Absenteïsme vanuit een Lean perspectief

Absenteïsme in een KMO kan erg hinderlijk en zeker kostelijk worden. Het gaat dan niet (alleen) over loonkosten, maar zeker over verloren of vertraagde omzet of over mindere klantenservice. Absenteïsme verdient dus zeker aandacht. Maar hoe doe je dat?

Vanuit een Lean perspectief moeten we volgende basisregels meenemen:

  • Gezond boerenverstand
  • Respect voor de werknemers
  • Focus op klantentevredenheid en waarde voor de klant
  • Feiten, geen opinies
  • PDCA

Gezond boerenverstand zegt ons dat mensen niet altijd 100% zijn en zegt ons dat mensen ziek worden. Ook zegt ons gezond boerenverstand dat sommige jobs lichamelijk gemakkelijker zijn dan anderen en dat absenteïsme dus ook afhankelijk is van het soort job.

Respect voor werknemers is vanzelfsprekend maar erg moeilijk om het concreet te maken. En Lean vraagt om concrete uitwerking. Respect betekent o.a. dat ziekte van een werknemer de juiste aandacht krijgt binnen het bedrijf. Dat kan alleen als men de werknemer kent. In een bedrijf van 10 werknemers of 25 of 50 of 100 werknemers zal dit telkens moeten georganiseerd worden. Het is duidelijk dat de baas niet meer alle werknemers kan beoordelen als er 100 werknemers zijn, of 50 of misschien 25. Denk eraan dat absenteïsme snel uit de hand kan lopen als de werknemer een nummer geworden is of een anoniem personeelsnummer.

Respect betekent ook dat werknemers evenwichtig gewaardeerd en beoordeeld worden. Er bestaan nu eenmaal mensen die in een groep aan de kant gaan staan en graag anderen het werk laten doen. Veelvuldige afwezigheden kunnen een vorm van profiteren zijn die voor de collega‘s snel duidelijk wordt. Maar wie doet er wat aan? Hoe kunnen de collega‘s terecht van niet-terecht afwezig zijn beoordelen?

Respect voor werknemers moet dus terug te vinden zijn in de organisatie en in de aandacht (individueel!).

Focus op klantentevredenheid en waarde voor de klant is de leidraad voor alles wat in het bedrijf gebeurd. Absenteïsme moet ook door die bril gezien worden. Waar worden de belangen van de klant geschaad? Welke dingen worden door de klant betaald waar die echt niets aan heeft? Absenteïsme vanuit de klant gezien, geeft aan iedereen binnen de organisatie een duidelijk doel.

Feiten, geen opinies: absenteïsme is een onderwerp waar heel veel meningen en misschien zelfs toogpraat lopen. Lean denken betekent om de gevoelens en opinies te doorprikken. Gebruik statistiek, cijfers en feiten, die collega‘s en directe leiding kunnen aandragen.

PDCA (plan, do, check, act): vooraleer acties te nemen moet er een fase van doelstelling, probleem-analyse en testen doorlopen worden. Dit kan niet vanuit de ivoren toren van management of HR. Dit kan slechts vanuit gans de organisatie. In de PDCA komen dus alle voorgaande punten samen.

Het absenteïsme-beleid zal antwoorden moeten leveren binnen deze basiselementen. Veel succes gewenst.

Hier vindt u een Voorbeeld van een absenteïsme-procedure met de daarbijhorende documenten voor A3 document van absenteïsme-gesprek en Voorbeeld van een crisisgesprek .info@leanschmitz.be
Laatste wijziging 2 november 2019