H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

A3 Besluitvorming en communicatie

Lean als strategie heeft een sterke focus op mensen, hun inzet en hun gezamenlijke focus.

Het verschil van 'good to great' (om ook andermans woorden even te gebruiken) zit vaak in de manier hoe mensen binnen het bedrijf met informatie omgaan en er onderling over communiceren. En alhoewel iedereen zich daar bewust van is, zijn er weinig succesvolle methodes ter beschikking om dit te realiseren.

De A3 methodiek pretendeert om de uitdaging van informatie en communicatie binnen het bedrijf aan te pakken.

Door middel van een A3-blad (met de afmeting van een A3, dus 420 x 297 mm) behandelt men een onderwerp waarbij de A3 bij elk gesprek als basis dient. Elke toevoeging of waardevolle opmerking wordt verwerkt in de A3 totdat een samenvatting gemaakt is waar iedereen heeft kunnen aan schaven en waar een logisch rationeel en aanvaardbare synthese terug te vinden is.

A3 proces

A3 IS EEN METHODE VAN COMMUNICATE EN BESLUITVORMING GEBASEERD OP DE PDCA-DENKWIJZE.

Wees u bewust dat het succes van het A3-gebruik zit in de communicatie die eraan vastgekoppeld is.

Verdere tips vindt u in Iets over A3 Besluitvorming PDF

Voorbeelden van A3-toepassingen:

 • PDF Draft Beleidsplan HR
  Werd gebruikt binnen de HR afdeling en in het managementteam om de doelstellingen van de HR-afdeling binnen het bedrijf beter te richten. Aan de hand hiervan konden o.a. de juiste noden en benodigde competenties binnen de afdeling helderder worden.

 • PDF Overleven door Omzet
  Doel hier is de salesgroep vanuit de operationele hoek ('de fabriek') wakker en warm te maken (inclusief opvolgbaar) om de dreigende omzetdaling in deze unit als prioriteit te behandelen.

 • PDF Jaarlijkse Review Beleidsplan
  Een beleidsplan dient elk jaar samen met de jaarlijkse budgetreviews geëvalueerd te worden. Terzelfdertijd dienen de nodige acties gestart te worden. Dit gebeurde hier zowel top-down als bottom-up.

 • PDF Project Omstellen Eerste Keer Juist
  De moeilijkste faze in een project is de projectdefinitie: wat gaan we waarom doen. De A3 format leent zich bijzonder goed om zulk gesprek op te starten en zo de juiste prioriteiten te stellen.

 • PDF Projectvoorstel Zelfsturende teams
  Een A3 is in eerste instantie een intensieve discussie en gedachtenuitwisseling. Dus niet een sprakelende presentatie! Vandaar dit voorbeeld van een A3 zoals die in het A3 proces ergens halverwege er kan uitzien. Niet de vorm is belangrijk, maar de kracht en de hulp die ervan uitgaat tijdens de besprekingen.

 • PDF Voorbeelden van A3 formats
  Er zijn geen vastgelegde formats. Belangrijk is alleen dat de PDCA-denkwijze er ingehamerd is.

We zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen met het gebruik van A3. Resultaten, opmerkingen of vragen zijn van harte welkom via deze email

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging November 8 2019