H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO H.S.T. LeanKMO wijst de weg voor de KMO

Teamevaluatie

Evaluatie van mensen is een kansspel!

De jaarlijkse evaluatie- en beoordelingsgesprekken: steeds weer aanleiding voor stress en discussie. Bedenk dat veel van zulke gesprekken iets hebben van een kansspel.

Als je geluk hebt heeft je baas onthouden wat in zijn ogen goed lijkt gedaan te zijn door jou; als je pech hebt heeft hij onthouden wat het bedrijf slecht heeft gedaan en vindt hij jou daarvoor verantwoordelijk. Natuurlijk is dit zeer kort door de bocht en onterecht.

Maar denk er toch maar eens diep over na hoe je zelf de prestaties van een individu wil beoordelen en evalueren binnen een bedrijf. Een bedrijf is per definitie als een groep van mensen die aan een gemeenschappelijk doel werken. Wie draagt nu bij en wie draagt nu niet bij aan dit gemeenschappelijk doel?

Het lijkt veel logischer ( en eerlijker en respectvoller) om evaluatie en beoordeling te doen van teams en groepen van mensen binnen het bedrijf. Want het bereikte resultaat binnen een bedrijf is nooit het resultaat van een individu!

Teamwerk is gewoon beter (maar moeilijk)!

Teamwerk en samenwerken worden nogal als vanzelfsprekend gebruikt in de bedrijfswereld. Toch is het duidelijk dat de mens sterk individueel gericht is. Samen iets doen moet aangeleerd worden.

Kinderen spelen daarom met elkaar en leren zo de sociale gedragingen om in een groep samen iets te doen. Maar wie herinnert zich niet de hevige kinderruzies tijdens een spel omdat er iets niet liep zoals verwacht. Wie herinnert zich niet de volwassenen, die er zich mee gingen bemoeien, en dan alles nog moeilijker maakten? Wie herinnert zich niet de kleine leugentjes en hatelijkheden die hier ontstonden en tot op vandaag nog een spoor nalaten in ziel of herinnering?

Samen iets doen moet echt wel aangeleerd worden. Ook in het bedrijf. Het beste bewijs hiervoor is dat we wel graag hebben dat mensen in team werken, maar dat we altijd weer individueel beoordelen en belonen. Zolang er geen team-beoordeling en team-beloning is (die de individuele beloning vervangt), kunnen we maar beter verder werken aan het leren van samenwerken!

Verdere tips vindt u in Doelstellingen opstellen met en voor uw team en medewerkers

We zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen met teamdoelstellingen. Resultaten, opmerkingen of vragen zijn van harte welkom via deze email

info@leanschmitz.be
Laatste wijziging Februari 2 2015